محسن حسنلو
1399/08/25
08:41
#وصندوق 💢سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی💢 سهم در کوتاه مدت واگرایی مثبت با تشکیل الگویی هارمونیک صعودی داده است. @HasanluMohsen

#وصندوق💢سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی💢سهم در کوتاه مدت واگرایی مثبت با تشکیل الگویی هارمونیک صعودی داده است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0