پارسیس تحلیل
1401/02/10
10:09
#شوینده 🟢 شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر 🔹 سرمایه : 100میلیارد تومان ✳️سود محقق شده برای سال مالی1400/9/30: 281 میلیارد تومان (281) تومان...

#شوینده🟢 شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر🔹 سرمایه : ۱۰۰میلیارد تومان✳️سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۰/۹/۳۰: ۲۸۱ میلیارد تومان (۲۸۱) تومان هر سهم✳️ سود پیش بینی پارسیس برای سال مالی ۱۴۰۱/۹/۳۰: ۲۹۰ میلیارد تومان (۲۹۰) تومان هر سهم


🔸 سود مجمع سال مالی قبل-تعدیل شده (۲۸۱۴ ریال هر سهم).


🔸 سود تقسیمی (۱۹۰۰ ریال هر سهم) (۸۲٪)


🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۱۱۰۵ ریال) - تابستان (۱۱۰۴ریال)- پاییز (۲۸۱۴ ریال)- زمستان (۲۲۸ریال ).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۷۹ ریال) - تابستان (۲۰۵ ریال ) - پاییز (۲۳۲۱ ریال ) - زمستان (۷۹۳ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: عدم افزایش سرمایه٪📉اندیکاتورRSIا => ۷۵


📉 اندیکاتورMFIا => ۷۴


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۱۵۵۶۲ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۷.۴ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۳۸ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۷۱ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۳۰ ٪


✔️بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۴۱ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: مثبت ۱۹ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0