کارگزاری آبان
1401/01/07
08:06
📊#اپرداز اطلاعیه 1401/01/06 *آتيه داده پرداز* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 1,000 میلیارد ریال به...

📊#اپرداز


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۰۶


*آتیه داده پرداز*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ درصد)


از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش
انتهای خبر

0
0