بورس۲۴
1401/04/07
17:18
۳ ماهه «قنقش» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت قند نقش جهان در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۲۳ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

3 ماهه «قنقش» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت قند نقش جهان در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۲۳ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. درامد خرداد ماه به حدود ۱۳ میلیارد تومان رسید.قنقش
انتهای خبر

0
0