کانال کدال
1399/08/25
15:24
📊 نماد : غشان 📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه 🏭 شرکت: شير پاستوريزه پگاه خراسان 🔸 سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال 🔷 مبلغ افزایش سرمایه: 1,374...

📊 نماد : غشان📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه🏭 شرکت : شیر پاستوریزه پگاه خراسان🔸 سرمایه فعلی: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۳۷۴,۰۴۵ میلیون ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۶۸۷ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۱,۳۷۴,۰۴۵ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#غشان #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳:۵۶:۳۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0