کدال۳۶۰
1401/02/24
15:53
#توریل ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه توکا ریل #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/02/24 ساعت 09:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 3,20...

#توریل


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه توکا ریل #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۵۸۲🔹 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۵,۰۱۴,۶۲۶ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۵:۵۴:۵۰ (۸۸۰۸۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0