بورسینه
1402/08/07
09:17
📌#فماک و گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 🔹طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 معادل 215,733 میلیون ریال از محصولات خود را به ...

📌#فماک و گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰🔹طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ معادل ۲۱۵,۷۳۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۲٪ افزایش داشته است.🔹طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۴۲۶,۱۷۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸٪ رشد داشته است.

انتهای خبر

0
0