مهدی ساسانی
1399/08/26
08:40
پیشنهاد هیت مدیره #فاذر مبنی بر افزایش سرمایه 1911.5 درصدی این شرکت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها

پیشنهاد هیت مدیره #فاذر مبنی بر افزایش سرمایه ۱۹۱۱.۵ درصدی این شرکت از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0