بورس۲۴
1402/11/07
22:53
«فماک» ۱۰ ماهه پرفروشی را ثبت کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۱۰ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲۹۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۱۰ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲۹۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فماک در دی ماه ۲۶ میلیارد تومان فروش داشت که کمی پایین تر از آبان و آذر بود. فروش ۱۰ ماهه شرکت نسبت به دوره مشابه قبل ۲۱۷ درصد رشد نشان می دهد. رشد فروش از محل افزایش مقدار و همچنین افزایش نرخ فروش بوده است.


فماک
انتهای خبر

0
0