کدال۳۶۰
1400/04/20
00:19
#شکف #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت کف ▪️ شرکت کف در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 به ازای هر سهم 7,9...

#شکف


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت کف
▪️ شرکت کف در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۷,۹۶۶ ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل۵٪ افزایش زیان داشته است.▪️ «شکف» با سرمایه ثبت شده ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۹۹۱,۵۰۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۴۰۰-۰۴-۲۰ ۰۰:۱۹:۵۳ (۷۷۰۳۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0