کدال۳۶۰
1400/03/03
23:49
#رکیش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت کارت اعتباری ایران کیش با فایل های پیوست...

#رکیش


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کارت اعتباری ایران کیش با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۲۳:۴۹:۵۱ (۷۵۰۵۰۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0