کانال افزایش سرمایه
1402/03/28
18:51
👆👈#اعتلا #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 3,050,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزای...

👆👈#اعتلا #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۳۱٪💬 موضوع افزایش سرمایه : حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشترسودآوری
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۷:۱۶:۳۲مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0