کارگزاری آبان
1400/03/02
07:55
📊#سدور اطلاعیه 1400/03/01 *سیمان دورود* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) من...

📊#سدور


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۱


*سیمان دورود*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0