نوآوران امین
1400/03/03
17:51
سیمان ایلام (#سیلام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ✅افزایش ۷۵.۹۲ درصدی ...

سیمان ایلام (#سیلام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰✅افزایش ۷۵.۹۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۲۱.۷۶ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


✅رشد ۱۸۴.۹۹ درصدی فروش ۴ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0