پیامهای ناظر بازار
1399/08/03
15:17
اطلاعیه درخصوص نمادهای معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری عدالت استانی

به اطلاع می رساند،ارزش خالص دارایی های روز هر سهم شرکت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی(وسخراش)،سرمایه گذاری استان قم(وسقم)، سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)،سرمایه گذاری استان(وسزنجان)،سرمایه گذاری استان مرکزی(وسمرکز)،سرمایه گذاری استان اردبیل(وساربیل)،سرمایه گذاری استان گلستان(وسگلستا)،سرمایه گذاری استان بوشهر(وسبوشهر)،سرمایه گذاری استان ایلام(وسیلام)،سرمایه گذاری استان کرمانشاه(وسکرشا) ، سرمایه گذاری استان یزد(وسیزد)، سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویر احمد(وسکهبو) در روز جاری شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳- معادل ۱۰۴۰ ریال می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

انتهای خبر

0
0