کدال۳۶۰
1400/09/09
16:27
#فروژ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/04/31 ▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 معادل 905,414 میلیو...

#فروژ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ معادل ۹۰۵,۴۱۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۳۲٪ کاهش داشته است.▪️«فروژ» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۳۵۲,۳۱۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲۶٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۶:۳۰:۱۰ (۸۲۴۸۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0