کدال۳۶۰
1400/03/04
09:09
#توریل ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه توکا ریل #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/02/20 ساعت 09:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 3,20...

#توریل


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه توکا ریل #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۹۹۸🔹 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۴,۱۱۲,۹۷۱ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۰۹:۰۹:۵۲ (۷۵۰۵۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0