بتاسهم
1401/03/21
16:00
شفاف سازی در #سپاها پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر قطع برق صنايع در ماه هاي گرم سال به استحضار می رساند عطف به نامه شماره 2-3 / 5362 م...

شفاف سازی در #سپاها


پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر قطع برق صنایع در ماه های گرم سال به استحضار می رساند عطف به نامه شماره ۲-۳ / ۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹شرکت برق منطقه ای اصفهان (تصویر پیوست) و مصوبه شماره ۲۶۷۴۳/ت ۵۹۷۹۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ هیئت محترم وزیران درخصوص محدودیت مصرف برق و در نظر گرفتن ۱۶ مگاوات برای این شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ با توجه به وجود محدودیتهایی از قبیل موقعیت جغرافیایی شرکت و فروش سیمان در بورس کالا نمی توان تاثیر محدودیت ایجاد شده ، بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را بطور دقیق محاسبه نمود. و اثر این محدودیت بر وضعیت مالی و عملیاتی متعاقبا در گزارشات ماهانه افشاء می گردد. شایان ذکر است این شرکت در سال قبل مطابق هماهنگی و تعامل انجام پذیرفته با شرکت برق منطقه ای اصفهان، وفق برنامه کاهش میزان مصرف و همکاری در ساعات پیک توانست کلینکر و سیمان مورد نیاز بازار مصرف را تولید و عرضه نماید . متعاقبا در سال جاری نیز در حال تطابق برنامه ریزی تولید با ساعات کاهش مصرف برق منطقه و جهت تولید و عرضه کلینکر و سیمان مورد نیاز بازار مصرف می باشدانتهای خبر

0
0