بورس امروز
1399/08/26
11:38
‌‌❇ انعقاد خرید ۲۵ دستگاه واگن «حسیر» 🔹شرکت ریل سیر کوثر از انعقاد قرارداد خرید ۲۵ دستگاه واگن ۴ تخته خبر داد. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ انعقاد خرید ۲۵ دستگاه واگن «حسیر»🔹شرکت ریل سیر کوثر از انعقاد قرارداد خرید ۲۵ دستگاه واگن ۴ تخته خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0