کدال۳۶۰
1400/03/04
12:29
#شپلی لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1400/03/02 در خصوص ...

#شپلی


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت پلی اکریل ایران - نماد: شپلیپیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۲۹:۴۷ (۷۵۰۶۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0