سهام بنیادی
1399/08/26
10:24
#خودرو #آپدیت ۹۹/۸/۲۶ 🔰 گذر موفق از مقاومت ۳۴۹ 📉 حمایت اول ۳۴۹ 🏴‍☠️ حد ضرر ۳۰۰ 🏁 اهداف بعدی ۴۶۹ و ۸۴۴ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#خودرو #آپدیت ۹۹/۸/۲۶🔰 گذر موفق از مقاومت ۳۴۹📉 حمایت اول ۳۴۹🏴☠️ حد ضرر ۳۰۰🏁 اهداف بعدی ۴۶۹ و ۸۴۴👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0