کارگزاری آبان
1401/03/29
11:11
📊#ویسا اطلاعیه 1401/03/29 *سرمایه گذاری ایساتیس پویا* افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱...

📊#ویسا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*سرمایه گذاری ایساتیس پویا*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


دارایی انتقالی:دو قطعه زمین


خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی:۵۰,۸۰۵ میلیون ریال


ارزش دفتری دارایی انتقالی نسبت به کل دارایی های شرکت:۳ درصد


مبلغ فروش:۱۸۳,۰۵۰ میلیون ریال


نام شرکت طرف انتقال:شخص حقیقی


شرح موضوع شامل دلایل نقل و انتقال و برنامه شرکت و تاثیر بر روند عملیات شرکت:فروش ۲ قطعه از ۵ قطعه زمین با کاربری تفریحی – گردشگری ( ۲۶۱۵ مترمربع از ۶۹۶۷ متر مربع ) که در سرفصل سرمایه گذاری ها بوده و شرکت تصمیم به واگذاری ۳ قطعه باقیمانده با صلاح و صرفه می باشد.
انتهای خبر

0
0