نوآوران امین
1400/03/03
09:14
ماشین سازی اراک (#فاراک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ⭕️ درآمد شناسایی...

ماشین سازی اراک (#فاراک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، (۷۰) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۳ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱,۲۶۰,۰۸۸ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۴۱۷,۵۵۰ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۴۴۹,۲۳۴ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۵,۰۴۰,۳۵۲ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0