بورس۲۴
1402/09/05
16:43
آبان نه چندان خوب برای «لابسا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، آبسال در آبان ماه ۸۲ میلیارد تومان فروخت که هم از دو ماه قبل و هم از آبان سال قبل پایین تر بود.

لابسا

مجموع ۸ ماهه به ۸۲۸ میلیارد تومان رسید و رشد ۴۰ درصدی رقم زد. نسبت به سال قبل سهم لباسشویی در سبد فروش شرکت افزایش پیدا کرده است.

انتهای خبر

0
0