سهم گلچین
1399/08/28
10:56
#واعتبار به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران(واعتبار)با توجه به حد نصاب نرسيدن محمع عمومي ساليانه با محدوديت نوسان قيم...

#واعتبار


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران(واعتبار)با توجه به حد نصاب نرسیدن محمع عمومی سالیانه با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشدانتهای خبر

0
0