مبین تحلیل
1400/03/02
10:31
📌#گزارش_فصلی #شبصیر 🔶رشد قابل توجه نرخ فروش ABS محرک اصلی رشد درامد و سوداوری شرکت بوده است . 🔶حاشیه سود شرکت نیز از ابتدای سال روندی افزایشی د...

📌#گزارش_فصلی#شبصیر🔶رشد قابل توجه نرخ فروش ABS محرک اصلی رشد درامد و سوداوری شرکت بوده است .🔶حاشیه سود شرکت نیز از ابتدای سال روندی افزایشی داشته و در زمستان به ۵۰ درصد رسیده است .🔶در مجموع ۱۴۱۴ تومان سود برای سال مالی ۹۹ محقق شده است که بیش از نیمی از ان در فصل زمستان به دست امده است.➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0