کدال۳۶۰
1401/02/17
14:54
#وتوسم آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي - نماد: وتوسم با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-I...

#وتوسم


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی - نماد: وتوسمبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۳A-۱۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۱-۰۲-۱۷ ۱۴:۵۴:۴۴ (۸۷۸۱۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0