کانال کدال
1400/03/04
09:26
‍ 📊نماد: وسینا 📑موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 🏭شرکت: بانک سینا ⭕️درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی اریبهشت ماه 1400 با...

📊نماد : وسینا📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱🏭شرکت: بانک سینا⭕️درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی اریبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۳,۸۷۵,۸۷۳ میلیون ریال بوده است.⭕️تسهیلات اعطایی طی اریبهشت ماه ۱۴۰۰ حدود ۷.۱۱ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی اریبهشت ماه ۱۴۰۰ بوده است.▪️بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در اریبهشت ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۲,۸۶۱,۱۹۵ میلیون ریال بوده است.🔹 سود سپرده های سرمایه گذاری تحقق یافته (هزینه) طی اریبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲,۸۵۵,۸۷۲ میلیون ریال بوده است.🔹سپرده های جذب شده طی اریبهشت ماه ۱۴۰۰ حدود ۱.۹۵ درصد بیشتر از سپرده های تسویه شده طی اریبهشت ماه ۱۴۰۰ بوده است.▫️بیشترین سود سپرده های سرمایه گذاری در اریبهشت ماه امسال، سپرده های بلند مدت دو ساله به مبلغ ۱,۴۸۲,۵۱۳ میلیون ریال می باشد.✅ حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری) طی دوره اریبهشت ماه ۱۴۰۰ مثبت و برابر با ۲۶.۳۱ درصد می باشد.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسینا #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۸:۰۵:۲۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0