بتاسهم
1399/08/25
09:16
#خزر افزایش نرخ محصولات بیست درصد .طی مصوبه شماره12مورخه 1399/08/11 که به تصویب اعضاء هیات مدیره محترم شرکت فنرسازی زر رسیده است. لایی اول عقب نیسا...

#خزر افزایش نرخ محصولات بیست درصد .طی مصوبه شماره۱۲مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ که به تصویب اعضاء هیات مدیره محترم شرکت فنرسازی زر رسیده است. لایی اول عقب نیسان وانت نرخ محصول ۲.۲۶۲.۰۰۰ ریال باافزایش قیمت بیست درصد ۲.۷۱۴.۴۰۰ ریال میباشد


انتهای خبر

0
0