کارگزاری آبان
1400/12/17
08:12
📊#شوینده اطلاعیه 1400/12/16 *مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر* 9ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۵۷ريال سود به ازای هر سهم ...

📊#شوینده


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶


*مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر*


۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۵۷ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۱۹درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0