کدال۳۶۰
1402/07/08
20:30
#شبصیر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير - نماد: ...

#شبصیر


معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عاملمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر - نماد: شبصیر۱۴۰۲-۰۷-۰۸ ۱۷:۰۰:۰۳ (۱۰۸۵۴۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0