بورس۲۴
1400/08/25
18:47
«آ.س.پ» در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت آ.س.پ در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور۱۴۰۰برای هر سهم ۷۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد کاهش ۴۷ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۵۱ درصدی به ۱۰ میلیارد تومان و سود خالص به ۷ میلیارد تومان رسیده است

انتهای خبر

0
0