کدال۳۶۰
1400/03/02
19:09
#فباهنر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر 1400-03-02 19:09:...

#فباهنر


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر - نماد: فباهنر۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۹:۰۹:۴۹ (۷۴۹۸۷۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0