بورس۲۴
1402/07/30
21:33
سهامداران "کحافظ" بخوانند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در ۶ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۳۱۴ میلیارد تومان محقق نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در ۶ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۳۱۴ میلیارد تومان محقق نمود.


بررسی گزارش این شرکت حاکی از افزایش ۶۰ درصدی سود در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.کاشی و سرامیک حافظ به ازای هر سهم نیز سود ۶۱۱ ریالی ساخت.


سود ناخالص نیز با افزایش ۶۰ درصدی همراه شد و به ۳۵۶ میلیارد تومان رسید. درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز با افزایش ۶۲ درصدی به ۸۱۵ تومان رسید.

کحافظ
انتهای خبر

0
0