بورس۲۴
1401/01/31
10:22
افت سود «وهامون» در سال ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۵۹۹ ریال سود با سرمایه ۵۰۰۰ میلیارد ریالی محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۱۰ درصدی داشت. درامدهای عملیاتی به ۳۰۵ میلیارد تومان رسید.

افت سود «وهامون» در سال 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۵۹۹ ریال سود با سرمایه ۵۰۰۰ میلیارد ریالی محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۱۰ درصدی داشت. درامدهای عملیاتی به ۳۰۵ میلیارد تومان رسید.


وهامون 12 ماهه 1400
انتهای خبر

0
0