سیگنال طلایی
1399/08/25
10:23
منتظر رنج منفی در بازار باشید خساپا 600 میلیئون صف خرید و سهم های لیدر

منتظر رنج منفی در بازار باشید خساپا ۶۰۰ میلییون صف خرید و سهم های لیدر


انتهای خبر

0
0