بورس۲۴
1400/09/17
18:29
اطلاعیه تمدید پذیره نویسی نماد «رماس»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،اطلاعیه تمدید پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۲۰ تا ۱۴۰۰.۰۹.۲۴ به مدت۵ روز کاری آغاز می شود

انتهای خبر

0
0