کدال۳۶۰
1400/03/03
14:25
#پلاسک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 1,016,80...

#پلاسک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۱,۰۱۶,۸۰۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۸۴٪ افزایش داشته است.▪️«پلاسک» با سرمایه ثبت شده ۹۱۳,۹۳۸ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۷۵۶,۳۹۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۴:۲۵:۱۳ (۷۵۰۰۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0