کدال۳۶۰
1401/02/10
16:19
#قشکر توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری به استحضار می رساند 1401-02-10 16:19:50 (87...

#قشکر


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری به استحضار می رساند
۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۶:۱۹:۵۰ (۸۷۶۸۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0