کدال۳۶۰
1400/03/04
09:54
#بالبر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت کابل البرز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 737,427 میلیون ریال از ...

#بالبر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت کابل البرز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۷۳۷,۴۲۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۳۹٪ افزایش داشته است.▪️«بالبر» با سرمایه ثبت شده ۳۱۶,۹۲۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۶,۰۵۲,۸۱۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۰۹:۵۴:۵۵ (۷۴۹۵۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0