کدال۳۶۰
1400/03/03
10:25
#شدوص #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت دوده صنعتی پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 703,076 میلیون ریال...

#شدوص


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت دوده صنعتی پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۷۰۳,۰۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۲۰٪ افزایش داشته است.▪️«شدوص» با سرمایه ثبت شده ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۱۶۶,۳۷۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۰:۲۵:۳۲ (۷۵۰۰۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0