ساعت بورس
1400/06/27
09:19
... #غگیلا و #شصدف رو زیر نظر بگیرید تازه اصلاح شون تموم شده ... 📊 📉

...#غگیلا و #شصدفرو زیر نظر بگیریدتازه اصلاح شون تموم شده...📊 📉

انتهای خبر

0
0