کانال کدال
1400/03/02
12:37
📊 نماد : شپلي 📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 🏭 شرکت: پلي اکريل ايران 📍زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت 10:0...

📊 نماد : شپلی📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده🏭 شرکت: پلی اکریل ایران📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس چهارراه آبشار، ابتدای خیابان سجاد، ساختمان شرکت پلی اکریل📝 دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.


تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


انتخاب حسابرس و بازرس قانونی


انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : الف - مجمع بر اساس ضوابط و مصوبات اعلامی ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و فرابورس برگزار خواهد شد . ب – از سهامداران دعوت می شود جهت دریافت دعوتنامه حضور در مجمع با همراه داشتن مدارک و مستندات به شرح زیر به آدرس اعلام شده مراجعه نمایند . - سهامداران حقوقی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴ - سهامداران حقیقی و افرادی که وکیل یا نماینده قانونی سهامداران حقیقی هستند با ارائه وکالت نامه روز چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴👤 دعوت کننده از مجمع:


هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران(سهامی عام)
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شپلی #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۱:۵۸:۵۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0