بورس پلنر
1401/02/27
22:01
#لبوتان، تایم فریم هفتگی درون آرایش نموداری کُنج کاهشی قرار دارد که با گُریز قیمت از ضلع فوقانی الگوی ترسیمی و شکست مقاومت 52205 ریال میتواند همراه...

#لبوتان ، تایم فریم هفتگی


درون آرایش نموداری کنج کاهشی قرار دارد که با گریز قیمت از ضلع فوقانی الگوی ترسیمی و شکست مقاومت ۵۲۲۰۵ ریال میتواند همراه با ریز موج های اصلاحی (عقب نشینی احتمالی) تا هدف ۷۳۰۶۶ ریال رشد کند.۱۴۰۱/۲/۲۷@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0