کدال۳۶۰
1402/08/17
11:34
#شپدیس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف) منتهی به سال مالی 1403/06/31 شرکت پترو شیمی پردیس 1402-08-17 08:04...

#شپدیس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت پترو شیمی پردیس
۱۴۰۲-۰۸-۱۷ ۰۸:۰۴:۵۴ (۱۱۰۳۱۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0