کانال افزایش سرمایه
1400/03/02
13:24
👆👈#والبر #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 4,800,100,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 3,016,000,000,000...

👆👈#والبر #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۴,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۶۲٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال▪ سایر اندوخته‌ها ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۰/۰۳/۰۲مشاهده ا طلاعیه کانال ا فزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

انتهای خبر

0
0