کدال۳۶۰
1400/03/02
21:36
#دسبحان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت سبحان دارو با فایل های پیوست منتشر شد ...

#دسبحان


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت سبحان دارو با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۲۱:۳۶:۴۶ (۷۴۹۷۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0