بورس۲۴
1402/11/04
20:44
«لابسا» از فروش ۱۰ ماهه گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرک آبسال در مدت ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۲ حدود ۹۵۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرک آبسال در مدت ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۲ حدود ۹۵۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش دی این شرکت ۴۱ میلیارد تومان گزارش شد. فروش ۱۰ ماهه نسبت به دوره مشابه قبل ۲۷٪ رشد نشان می دهد.


لابسا
انتهای خبر

0
0