سهم گلچین
1399/08/26
08:36
#لازما به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش متوقف شد و حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این م...

#لازما


به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش متوقف شد و حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شدانتهای خبر

0
0