کدال۳۶۰
1402/08/22
09:45
#شپدیس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1403/06/31 شرکت پترو شیمی پردیس ...

#شپدیس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت پترو شیمی پردیس
۱۴۰۲-۰۸-۲۲ ۰۶:۱۵:۱۵ (۱۱۰۵۶۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0